DORADZTWO

KONSULTACJE I DORADZTWO:

· wykonywanie obowiązków służby BHP
zgodnie z Art. 23711 Kodeksu Pracy
· ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego
· przeglądy i kontrola maszyn i urządzeń
· pomoc w dostosowaniu maszyn i urządzeń
do obowiązujących wymagań
· pomoc i doradztwo w zakresie BHP przy
wprowadzaniu systemów zarządzania jakością ISO
· pomoc we wdrażaniu systemów zarządzania BHP wg. ISRS,
OHSAS 18001, PN-N 18001:2004 oraz SCC
· audyt wewnętrzny systemów zarządzania BHP wg. ISRS,
OHSAS 18001, PN-N 18001:2004 oraz SCC
· ocena obciążenia fizycznego
· ocena obciążenia psychicznego
· udział w dochodzeniach powypadkowych
· przygotowywanie dokumentacji dotyczących:
- wypadków przy pracy,
- w drodze do pracy i w drodze z pracy do domu,
- zrównanych z wypadkami przy pracy
· opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP
· prowadzenie sprawozdawczości statystycznej
· opracowywanie tabeli przydziałów odzieży i obuwia roboczego
· wycinkowe i kompleksowe kontrole w zakresie BHP
· doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
· analizy stanu BHP w firmie

Prosimy o kontakt, celem omówienia Państwa życzeń i szczegółów współpracy
0-22 – 723-23-19
e-mail: 2017@pgbhp.pl

Ośrodek Doradczo Szkoleniowy MER
Pl. Czerwca 1976r. budynek 2 pok. 123
02-495 Warszawa

tel. 22 723 23 19
mail@dobrebhp.pl
ZOBACZ NASZE STRONY