OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Od 1 stycznia 2004r. Art. 226 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek dokonania oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego, a także zapoznania z tym ryzykiem zatrudnionych pracowników.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich stanowisk pracy, także tych, na których z pozoru nie występują duże zagrożenia np.: pracownik administracyjno biurowy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyko zawodowe, należy przeprowadzić dokładną analizę każdego stanowiska pracy biorąc pod uwagę między innymi:

 1. Lokalizację stanowiska pracy
 2. Rodzaj wykonywanej pracy – czynności wykonywane na tym stanowisku
 3. Wyposażenie stanowiska pracy – narzędzia, urządzenia i maszyny
 4. Wypadki przy pracy jakie miały miejsce w przeszłości
 5. Występujące czynniki niebezpieczne
 6. Występujące czynniki szkodliwe dla zdrowia

Po przeprowadzeniu analizy stanowisk pracy, można przystąpić do opracowania dla każdego stanowiska KARTY OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO.

W karcie tej zamieszczamy informacje dotyczące:

 • Czynników mogących powodować zagrożenia
 • Możliwe następstwa tych zagrożeń,
 • Wielkość skutków
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia
 • Poziom ryzyka
 • Sposoby zmniejszenia ryzyka
 • Poziom ryzyka po redukcji zagrożeń
Ośrodek Doradczo Szkoleniowy MER
Pl. Czerwca 1976r. budynek 2 pok. 123
02-495 Warszawa

tel. 22 723 23 19
mail@dobrebhp.pl
ZOBACZ NASZE STRONY