PLIKI

PLIKI DO POBRANIA:

[Pobierz] – Karta szkolenia wstępnego BHP

[Pobierz] – Karta szkolenia wstępnego BHP (uzupełnienie)

[Pobierz] – Skierowanie na badania profilaktyczne

[Pobierz] – Skierowanie na badania sanitarne

[Pobierz] – Instrukcja BHP – Komputer

[Pobierz] – Instrukcja BHP – Kopiarka

[Pobierz] – Instrukcja BHP -Ręczne prace transportowe

[Pobierz] – UDT Zgłoszenie urządzenia

[Pobierz] – UDT Zgłoszenie wózka

[Pobierz] – Skierowanie do lekarza orzecznika ZUS

[Pobierz] – N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS

[Pobierz] – N-10 Wywiad zawodowy ZUS

Ośrodek Doradczo Szkoleniowy MER
Pl. Czerwca 1976r. budynek 2 pok. 123
02-495 Warszawa

tel. 22 723 23 19
mail@dobrebhp.pl
ZOBACZ NASZE STRONY