Szkolenia BHP

Dla wszystkich firm z Warszawy i okolic przygotowaliśmy szkolenia BHP.
Nasza działalność realizowana jest w oparciu o treść Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 roku oraz wymogów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, a także Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 października 1993 roku. Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy „MER” działa na podstawie wpisu przez Burmistrza Miasta Piastowa do Ewidencji Działalności Gospodarczej (nr wpisu: 4832/99).

Organizowane i przeprowadzane przez nas szkolenia BHP nadzorowane są przez doświadczonych wykładowców, którzy posiadają nie tylko bogatą wiedzę, ale i wieloletnie doświadczenie w zawodzie – są również praktykami. Spełniają oni najwyższe wymagania kwalifikacyjne. Dbają również o atrakcyjną formę kursów, dlatego naszym seminariom towarzyszy wykorzystanie nowoczesnych technik audiowizualnych.

W zamach realizowanych usług zapewniamy następujące szkolenia BHP:

 • wstępne (obejmujące instruktaż ogólny oraz stanowiskowy);
 • dedykowane pracodawcom wykonującym również zadania służb odpowiedzialnych za nadzorowanie realizacji zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • okresowe
  • zarówno dla osób kierujących pracownikami, jak i samych pracowników;
  • dedykowane pracownikom inżynieryjno-technicznym;
  • dedykowane pracownikom administracyjno-biurowym;
  • dedykowane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach roboczych;
 • specjalistyczne
  • przygotowane pod kątem osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
  • przygotowane dla osób wyznaczonych do nadzorowania ewakuacji oraz zwalczania pożarów;
  • dedykowane pracownikom wykonującym obowiązki służbowe na wysokości;
 • tematyczne – Dezynfekcja i Higiena w Gabinecie Kosmetycznym i Salonie Fryzjerskim.

Z naszymi Klientami, zarówno z Warszawy, jak i pozostałych miejscowości, współpracujemy indywidualnie. Dzięki temu możemy dopasować zakres tematyczny szkoleń BHP do profilu działalności oraz potrzeb danego przedsiębiorstwa. Wszystkie kursy prowadzone są w całkowitej zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów pragniemy zapewnić, że to od Państwa zależy:

 • termin szkolenia,
 • miejsce zajęć (najczęściej jest to siedziba firmy Klienta/brak dodatkowych opłat; przewidujemy również możliwość organizacji kursów wyjazdowych/dodatkowa opłata),
 • czas trwania,
 • ilość wykładowców oraz rodzaj materiałów pomocniczych, które otrzymają pracownicy;
 • cena!

Szkolenia BHP przeprowadzamy zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i niewielkich firm. W celu omówienia oferty oraz uzyskania bardziej szczegółowych informacji – prosimy o kontakt pod nr telefonu:

tel. 22 723-23-19

e-mail: 2017@pgbhp.pl

Ośrodek Doradczo Szkoleniowy MER
Pl. Czerwca 1976r. budynek 2 pok. 123
02-495 Warszawa

tel. 22 723 23 19
mail@dobrebhp.pl
ZOBACZ NASZE STRONY